شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

ماژول بازيافت صفحات و ماژول ها

5
بوسيله ي اين ماژول مي توانيد صفحات و يا ماژول هاي حذف شده از سايتتان را بازيابي نماييد.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:
  • امکان مشاهده صفحات حذف شده در سايت
  • امکان بازگرداندن صفحات حذف شده در سايت
  • امکان حذف صفحات حذف شده از سايت
  • امکان مشاهده ماژول هاي حذف شده در سايت
  • امکان بازگرداندن ماژول هاي حذف شده در سايت
  • امکان حذف ماژول هاي حذف شده از سايت
  • امکان حذف تمام صفحات و ماژول هاي حذف شده به صورت يکجا

شماي گرافيکي ماژول:  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  5   
00001
12345
تعداد رتبه بندی ها: 1
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |