شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

سيستم گالري عکس

5
در اين قسمت انواع ماژول هاي مربوط به سيستم گالري تصاوير با کارايي هاي متفاوت معرفي خواهند شد.

ماژول گالري زندهاين ماژول براي وب سايت ها بسيار كاربردي بوده و در اكثر پرتال ها مورد نياز است. به وسيله ماژول گالري زنده قابليت تعريف ونمايش چندين آلبوم از عكس ها را خواهيم داشت.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:
 • امكان ايجاد، حذف و ويرايش آلبوم ها
 • امكان آپلود و حذف عکس‌ها
 • امكان تعيين آلبوم پدر براي هر آلبوم
 • امكان انتخاب نمايش يا عدم نمايش آلبوم هاي موجود
 • امكان انتخاب عكسِ پيش فرض براي هر آلبوم
 • امكان تعريف توضيحات براي هر آلبوم
 • نمايش دسته‌جمعي عكس‌ها پس از ورود (preview)
 • امكان ويرايش عكس‌ها به صورت جداگانه
 • امكان ويرايش عكس‌ها به صورت دسته‌جمعي
 • امكان انتخاب يك عكس به عنوان عكس پيش‌فرض آلبوم در هنگام ويرايش عكس‌ها
 • امكان نمايش عكس ها به صورت SlideShow
 • امكان بزرگ کردن هر يک از عکس‌ها با کيفيت مناسب
 • امكان تغيير عنوان و توضيحات واردشده براي آلبوم ها و عکس‌ها
 • امكان تعيين تعداد آلبوم‌هاي نمايش داده شده در صفحه اصلي ماژول
 • امکان تعيين تعداد عکس‌هاي نمايش داده شده در هر صفحه آلبوم
 • امكان جلو و عقب كردن عكس‌ها با كليد‌هاي جهت‌نما
 • امکان تعيين سايز عکس‌ها
 • امكان تعريف template خاص براي نمايش عكس‌ها
 • امكان تعريف template خاص براي نمايش آلبوم‌‌ها
 • امكان نمايش تمامي آلبوم‌ها و يا فيلتر كردن آنها براي نمايش آلبومي خاص
 • امكان تعيين حاشيه دلخواه در نمايش آلبوم
 • امکان جابجا کردن عکسها به صورت دستي (drag and drop)
 • امكان تعيين نحوه مرتب‌سازي عكس‌ها بر اساس عنوان، تاريخ ايجاد، تاريخ تاييد و نام فايل
 • امكان انتخاب نحوه مرتب‌سازي عكس‌ها به صورت صعودي يا نزولي
 • امكان فعال‌كردن tooltip براي عكس‌ها
 • امكان فعال‌كردن tooltip براي آلبوم‌ها
 • امكان تغيير سايز اتوماتيك عكس‌ها در هنگام آپلود عكس
 • امكان انتخاب الگوريتم فشرده‌سازي عكس‌ها در هنگام آپلود عكس
 • امكان تعيين ماكزيمم عرض و ارتفاع در هنگام بزرگنمايي عكس
 • امكان تعيين عرض و ارتفاع برايthumbnail آلبوم‌ها
 • امكان تعيين عرض و ارتفاع برايthumbnail عكس‌ها
 • امکان تعريف فاصلي زماني ميان نمايش عکس ها به صورت اسلايد
 • امکان چاپ متن بيرنگ در زمينه آلبوم ها
 • امکان چاپ متن بيرنگ در زمينه عکس ها
 • امکان تغيير رنگ پس زمينه عکس ها
 • امکان تغيير رنگ نوشته هاي مربوط به نام و اطلاعات عکس ها
 • امكان تعريف كليد دلخواه براي رفتن به عكس بعدي، قبلي و يا بسته شدن اسلايد
 • امكان نمايش شماره عكس(چندمين عكس از عكس‌هاي موجود در  آلبوم)
 • امكان محدود كردن ماكزيمم سايز فايل عكس
 • امکان ايجاد قالب براي نمايش عکس ها
 • امکان ايجاد قالب براي نمايش آلبوم ها

شماي گرافيکي ماژول:

ماژول گالري عکسبه وسيله اين ماژول قابليت تعريف و نمايش چندين آلبوم از عكس ها را خواهيم داشت كه در اكثر پرتال ها و سايت ها مورد نياز مي‌باشد. 

برخي امكانات اين ماژول عبارتند از :

 • امكان ايجاد، حذف و ويرايش آلبوم ها
 • امكان آپلود و حذف عکس‌ها
 • امكان تعيين آلبوم پدر براي هر آلبوم
 • امكان انتخاب نمايش يا عدم نمايش آلبوم هاي موجود
 • امكان تغيير مسيرِ مكان ذخيره سازي عكس ها
 • امكان انتخاب عكسِ پيش فرض براي هر آلبوم
 • امكان تعريف توضيحات براي هر آلبوم
 • امكان همزمان سازي فولدرها در پايگاه داده
 • امكان همزمان سازي فولدر‌هاي دروني در پايگاه داده
 • امكان واردكردن عكس‌ها به صورت دسته‌جمعي در آلبوم
 • امکان نمايش دسته‌جمعي عكس‌ها پس از ورود (preview)
 • امكان تغيير نام، وارد كردن توضيحات و تعيين برچسب، براي هر عكس به صورت جداگانه
 • امكان برچسب‌گذاري به صورت دسته‌جمعي براي همه عكس‌ها
 • امكان ويرايش عكس‌ها به صورت جداگانه
 • امكان ويرايش عكس‌ها به صورت دسته‌جمعي
 • امكان انتخاب يك عكس به عنوان عكس پيش‌فرض آلبوم در هنگام ويرايش عكس‌ها
 • امكان نمايش عكس ها به صورت SlideShow
 • امكان بزرگ کردن هر يک از عکس‌ها با کيفيت مناسب
 • امكان تغيير عنوان و توضيحات واردشده براي آلبوم ها و عکس‌ها
 • امكان فعال كردن نشانه‌گذاري عكس‌ها
 • امكان نشانه‌گذاري عكس‌ها به صورت دسته‌جمعي
 • امكان وارد كردن متن مورد نظر براي نشانه‌گذاري عكس‌ها
 • امكان تعيين تعداد آلبوم‌هاي نمايش داده شده در صفحه اصلي ماژول
 • امکان تعيين تعداد عکس‌هاي نمايش داده شده در هر صفحه آلبوم
 • امكان جلو و عقب كردن عكس‌ها با كليد‌هاي جهت‌نما
 • امکان تعيين سايز عکس‌ها
 • امکان پشتيباني از RSS
 • امكان ويرايش  برچسب‌ها
 • امكان اضافه‌كردن برچسب به صورت جداگانه
 • امكان نمايش همه برچسب‌هاي موجود  با كليك بر لينك برچسبها
 • امكان تعريف template خاص براي نمايش عكس‌ها
 • امكان تعريف template خاص براي نمايش آلبوم‌‌ها
 • امكان نمايش تمامي آلبوم‌ها و يا فيلتر كردن آنها براي نمايش آلبومي خاص
 • امكان تعيين حاشيه دلخواه در نمايش آلبوم
 • امكان تعيين نحوه مرتب‌سازي عكس‌ها بر اساس عنوان، تاريخ ايجاد، تاريخ تاييد و نام فايل
 • امكان انتخاب نحوه مرتب‌سازي عكس‌ها به صورت صعودي يا نزولي
 • امكان فعال‌كردن tooltip براي عكس‌ها
 • امكان تغيير سايز اتوماتيك عكس‌ها در هنگام آپلود عكس
 • امكان انتخاب الگوريتم فشرده‌سازي عكس‌ها در هنگام آپلود عكس
 • امكان تعيين ماكزيمم عرض و ارتفاع در هنگام بزرگنمايي عكس
 • امكان تعيين الگوريتم فشرده‌سازي براي thumbnail آلبوم‌ها
 • امكان تعيين عرض و ارتفاع برايthumbnail آلبوم‌ها
 • امكان تعيين الگوريتم فشرده‌سازي براي thumbnail عكس‌ها
 • امكان تعيين عرض و ارتفاع برايthumbnail عكس‌ها
 • امکان مشخص کردن نقش‌هايي که توانايي انجام عمليات آپلود، ويرايش و حذف را دارند
 • امكان انتخاب يك نوع از انواع مد نمايش اسلايدي براي نمايش عكس‌ها
 • امكان تعريف كليد دلخواه براي رفتن به عكس بعدي، قبلي و يا بسته شدن اسلايد
 • امكان فعال‌ يا غير‌فعال كردن عكس‌ها
 • امكان نمايش شماره عكس(چندمين عكس از عكس‌هاي موجود در  آلبوم)
 • امكان تعيين ماكزيمم تعداد برچسب
 • امكان محدود كردن ماكزيمم سايز فايل عكس
 • امکان ايجاد قالب براي نمايش عکس ها
 • امکان ايجاد قالب براي نمايش آلبوم ها
شماي گرافيکي ماژول:

به همراه اين ماژول، ماژول هاي نمايشگر تصادفي گالري عکس، گروهبندي گالري عکس و جستجوي گالري عکس نصب خواهند شد که در ادامه هر کدام به تفکيک توضيح داده شده اند.

ماژول نمايشگر تصادفي گالري عکسبه وسيله اين ماژول مي‌توان تصاوير موجود در يك آلبوم يا تمام آلبومهاي ايجاد شده در يك يا چند تا از ماژول هاي گالري عکس موجود در صفحات سايت را به صورت تصادفي و به شكل Slide Show  به نمايش گذاشت. effect‌ هاي چگونگي محو شدن يك عكس و نمايش عكس بعدي از ميان تعداد زيادي effect زيبا قابل انتخاب است.

برخي امكانات اين ماژول عبارتند از :

 • امكان انتخاب يكي از ماژول هاي گالري عکس موجود در پرتال براي انتخاب عكس به صورت تصادفي
 • امكان انتخاب يكي از آلبوم‌هاي موجود در ماژول گالري عکس انتخابي براي نمايش به صورت تصادفي
 • امكان انتخاب مد نمايش عكس‌ها،به صورت تصادفي و يا آخرين عكس‌هاي وارد شده
 • امكان تعيين حداكثر تعداد عكس‌هاي انتخابي از آلبوم
 • امكان تعيين جهت تكرار عكس‌ها به صورت افقي و يا عمودي
 • امكان تعيين تعداد عكس‌ها در هر ستون
 • امكان استفاده از حاشيه‌هاي متنوع كه به صورت پيش‌فرض قرار داده شده 
 • امكان فعال يا غيرفعال كردن نمايش به صورت Slideshow
 • امكان انتخاب الگوريتم مناسب مورد نظر براي  فشرده‌سازي، بر اساس ماكزيمم كيفيت و يا مينيمم سايز فايل
 • امكان تعيين ماكزيمم عرض و ارتفاع براي thumbnail ها
 • امكان تعريف template خاص براي نمايش عكس‌ها با استفاده از tag  هاي قرار داده شده

شماي گرافيکي ماژول:
ماژول گروهبندي گالري عکسبه وسيله اين ماژول قابليت نمايش برچسب‌هاي موجود در ماژول گالري عکس را خواهيم داشت به اين ترتيب كه با انتخاب هر يك از برچسب‌هاي دلخواه، آن دسته از عكس‌هايي كه آن برچسب را دارند نمايش داده خواهند شد.

برخي امكانات اين ماژول عبارتند از :

 • امكان انتخاب  يك ماژول گالري عکس از بين چندين ماژول
 • امكان انتخاب تمام آلبوم‌هاي موجود در ماژول گالري عکس مورد نظر
 • امكان انتخاب  آلبوم مورد نظر از ماژول گالري عکس انتخابي
 • امكان تعيين تعداد برچسب‌ها براي نمايش
 • امكان انتخاب  برچسبِ عكسهاي مورد نظر براي نمايش عكس‌هاي داراي آن برچسب  در ماژول گالري عکس

شماي گرافيکي ماژول:
ماژول جستجوي گالري عکسبه وسيله اين ماژول مي‌توان عکس ها، آلبوم ها و برچسب هاي موجود در ماژول گالري عکس را جستجو کرد.

برخي امكانات اين ماژول عبارتند از :

 • امكان انتخاب  يك ماژول گالري عکس از بين چندين ماژول
 • امكان تعريف قالبي جهت نمايش نتايج جستجو

شماي گرافيکي ماژول:


  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  5   
00001
12345
تعداد رتبه بندی ها: 1
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |