شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای نمايشگر RSS تاریخچه 10/15/2012 01:38:27 ب.ظ تا

بوسيله ي اين ماژول مي توانيد خبرهاي مورد نيازتان را از سايت هاي ديگر در سايت خود بدون نياز به کپي کردن قرار دهيد.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:

  • ü      امكان نمايش محتويات يك فايل XML با استفاده از يك فايل XSL
  • ü      امكان نمايش محتويات يك فايل XML موجود در سايت با استفاده از يك فايل XSL موجود در سايت
  • ü      امكان نمايش محتويات يك فايل XML موجود در سايت‌هاي ديگر با استفاده از يك فايل XSL موجود در سايت
  • ü      امكان نمايش محتويات يك فايل XML موجود در سايت با استفاده از يك فايل XSL موجود در سايت‌هاي ديگر
  • ü      امكان نمايش محتويات يك فايل XML موجود در سايت‌هاي ديگر با استفاده از يك فايل XSL موجود در سايت‌هاي ديگر
  • ü      امكان تعيين شناسه كاربري و رمز عبور
  • ü      امکان تعيين بازه زماني به روزرساني لينک ها
  • ü      امکان تعريف قالب نمايش RSS ها


  

|برگشت |