شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای هسته پرتال تاریخچه 10/21/2012 01:55:43 ب.ظ تا

هسته پرتال در واقع جزء اصلي هر پرتال است که بدون آن نمي توان پرتال را ساخت. به عنوان مثال پرتال دات نت نيوک

  

|برگشت |