شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای مدلسازی نیازمندیها تاریخچه 8/2/2012 02:09:09 ب.ظ تا

به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که منجر به درک خواسته های ذینفعان یک نرم افزار و ارائه راه حلی جامع و مستند (شامل بخشهای نرم افزاری) برای پاسخگویی به این نیازها می شود. در شرکت صفر و یک در این مرحله ابتدا نیازهای هر یک از ذینفعان با استفاده از روشهای زیر تبیین و مستند می شود:
  1. مراجعه به مستندات مدلسازی حرفه و تشخیص نیازها از لابه لای آن مستندات
  2. مصاحبه با افراد کلیدی و اخذ نقطه نظرات و پیشنهادات آنها برای بهبود روشهای موجود
  3. طراحی پرسش نامه بر اساس اصول علمی و تجربی شرکت صفر و یک و توزیع  میان مجریان و کنشگران حرفه به منظور یافتن گلوگاههای اصلی و اخذ نظرات و پیشنهادات همه  ذینفعان 

مشارکت دادن عوامل کار فرما و واداشتن ایشان به تفکر در خصوص مشکلات و راهکارها در زمان تحلیل موجب موجب سهولت در مدیریت تغییر و پذیرش بیشتر کارکنان در زمان استقرار سامانه نرم افزاری خواهد شد.

  

|برگشت |