شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای مدلسازی حرفه تاریخچه 11/1/2012 03:11:53 ب.ظ تا

هدف از تحلیل و  مدل سازی حرفه و طراحی سیستم های نرم افزاری، شناسایی و طراحی فرآیندهای کسب و کار و جریان گردش اطلاعات و داده ها است. در این راستا ابتدا مراحل انجام فعالیت ها در کسب و کار باید با توجه به تفکرات مجریان این فرآیندها معرفي و تشریح گردند. در ادامه و با توجه به نتایج شناخت حاصله و خروجی های این مرحله قادر خواهیم بود نیازمندی های نرم افزاری را ارزیابی و سیستم نرم افزاری پیشنهادی را جهت پوشش دادن تمامی نیازمندی های شناسایی شده در کسب و کار طراحی نمود. همچنین در صورتی که قصد بهبود روندهای اجرایی جاری فرآیندهای شناسایی شده وجود داشته باشد نیز مدل سازی حرفه  به عنوان پیش نیاز مورد لزوم است.

منطق حاکم بر تمامی فعالیت هایی که در حوزه کسب و کار توسط شرکت فناوري اطلاعات صفر و يک و کارفرمايان مختلف (کنشگران درگیر) صورت می گیرد تبدیل یک یا چند ورودی به نتایج و خروجی ها می باشد. این مجموعه فعالیت ها که یک سری منطقی از تراکنش ها را نتیجه می دهد فرآیند نامیده می شود. هر فرآیند با وقوع یک فعالیت آغاز و با یک فعالیت مشخص به پایان می رسد. سؤالی که در اینجا حائز اهمیت است میزان اهمیت شناسایی این فرآیندها و مستند کردن آن می باشد. از ابتدایی ترین نتایج شناخت و تحلیل فرآیندهای کسب و کار استانداردسازی و ثبات رویه در انجام فعالیت های مختلف یک فرآیند مشخص می باشد. به گونه ای که رفتار سلیقه ای را در انجام فعالیت ها به حداقل رسانده  و با سیاست های کلی سازمان همسو باشد. در نتیجه از طریق مستندسازی این فرآیندها و عادت دادن کارکنان به پیروی و دنبال کردن گام‌های یکسان برای انجام یک کار می توان مشکلات ناشی از تفاوت بین روش مورد استفاده و روش تعریف شده را مرتفع ساخت.

از خروجی های دیگر این مرحله شناسایی اقلام اطلاعاتی مستندات به صورت موجودیت های اطلاعاتی است که در راستای هدف استانداردسازی انجام رویه ها می باشد.

لازم به ذکر است کسب شناخت از روند انجام فعالیت ها و طراحی سیستم های نرم افزاری پیش نیاز مراحل توسعه و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری است که در نوع خود مزایای بسیاری را به همراه خواهد داشت. در واقع اگر مراحل شناخت به طور صحیح و مستند شده صورت نپذیرد، به جز از دست رفتن سایر فواید آن نظیر استانداردسازی روند انجام فعالیت ها که در بالا به آن اشاره شد، مدیریت تغییرات در مراحل پیاده سازی بسیار زمان و هزینه برتر خواهد بود به گونه ای که اثر این تغییرات بر سایر 

فرآیندها و مدیریت آنها با موانع زیادی روبرو خواهد شد. در واقع امکان مدیریت بهتر تغییرات از مهم ترین مزایای شناسایی نیازمندی های نرم افزاری کاملاً منطبق با نیازمندی های کسب و کار شناسایی شده در فاز مدل حرفه می باشد.

در واقع از دیدگاه مدیریتی کنترل حجم زیادی از امور که به منظور تولید یک محصول نرم افزاری مورد لزوم است امری ضروری است. در نتیجه مستندسازی و مدل سازی تمامی مراحلی که اطلاعات را از سطح کسب و کار به نرم افزار انتقال می دهند، امر برنامه ریزی و کنترل کارها را تسهیل می نماید.
  

|برگشت |