شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای استقرار تاریخچه 11/11/2012 03:02:55 ب.ظ تا

خدمات استقرار شامل بررسي معماري سازمان متقاضي، مشاوره فني، بازبيني و تحليل امکانات سخت افزاري و نصب و تنظيم ابزارهاي نرم افزاري مورد نياز مي باشد. استقرار و همکاري کارشناسان شرکت فناوري و اطلاعات صفر و يک با افراد برگزيده در سازمان متقاضي
  

|برگشت |