شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای ورودي جستجو تاریخچه 11/15/2012 03:23:40 ب.ظ تا

در اين قسمت ۲ نوع ماژول جستجو با کارايي هاي مختلف معرفي مي شوند.

ماژول ورودي جستجو
با استفاده از اين ماژول مي توان در بين محتواي سايت به جستجو پرداخت.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:


شماي گرافيکي ماژول:لازم به ذکر است که به همراه اين ماژول، ماژول نتايج جستجو نيز نصب مي شود.

ماژول نتايج جستجوContent...


ماژول جستجوي پيشرفتهContent...
  

|برگشت |