شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای ورودي جستجو تاریخچه 11/15/2012 03:24:54 ب.ظ تا

در اين قسمت ۲ نوع ماژول جستجو با کارايي هاي مختلف معرفي مي شوند.

ماژول ورودي جستجو
با استفاده از اين ماژول مي توان در بين محتواي سايت به جستجو پرداخت.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:


شماي گرافيکي ماژول:لازم به ذکر است که به همراه اين ماژول، ماژول نتايج جستجو نيز نصب مي شود.

ماژول نتايج جستجوبه وسيله اين ماژول مي توانيد نتايج مربوط به جستجوي ماژول ورودي جستجو را مشاهده نماييد.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:

  • امكان محدود كردن تعداد نتايج جستجو
  • امكان تعيين تعداد نتايج قابل نمايش در هر صفحه
  • امكان تعيين حداكثر طول عنوان مربوط به نتيجه پيدا شده
  • امكان تعيين حداكثر طول توضيحات مربوط به نتيجه پيدا شده
  • امكان نمايش يا عدم نمايش توضيحات مربوط به نتايج پيدا شده

شماي گرافيکي ماژول:ماژول جستجوي پيشرفتهContent...
  

|برگشت |