شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای فرم ساز ساده تاریخچه 11/17/2012 03:28:35 ب.ظ تا

در اين قسمت دو نوع ماژول  فرم ساز با کارايي هاي متفاوت (يکي ساده و ديگري پيشرفته) معرفي خواهند شد.
با استفاده از اين ماژول مي توان به سادگي به طراحي فرم هاي الكترونيكي پرداخت.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از :

 • امکان اضافه کردن نوع هاي مختلف از فيلدهاي موجود در فرم ها مانند "TextField"، "TextArea"، "DropDownList"، "MultipleSelect"، "CheckBox"، "RadioButton" و ..
 • امكان نامگذاري و تعريف برچسب براي فيلدهاي استفاده شده در فرم
 • امكان تعريف کلاس CSS دلخواه براي هر فرم
 • امکان تعريف کلاس CSS دلخواه براي تمامي دکمه ها
 • امکان تعريف کلاس CSS دلخواه براي تمامي برچسب ها
 • امکان تعريف کلاس CSS دلخواه براي متن کد امنيتي
 • امکان تعيين طول فيلدهاي استفاده شده در فرم
 • امکان تعيين ارتفاع فيلدهاي استفاده شده در فرم
 • امکان تعريف مقادير موجود در فيلدهاي استفاده شده در فرم مانند "DropDownList"، "MultipleSelect"، "RadioButton"
 • امکان تعريف محلي به عنوان پوشه پيش فرض براي فايل هاي بارگذاري شده در فرم
 • امکان تاييد فرم هاي ساخته شده توسط افراد واجدالشرايط
 • امکان استفاده از کد امنيتي براي تاييد فرم ها
 • امکان بارگذاري تصويري براي نمايش فيلدهاي اجباري

شماي گرافيکي ماژول:

  

|برگشت |