شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای داشبورد مديريت ماژول ها تاریخچه 11/17/2012 03:50:08 ب.ظ تا

بوسيله ي اين ماژول مي توان گزارش کامل و جامعي از کارکرد ماژول هاي اخبار، بانک فايل، بانک ويدئو و نظرسنجي پيشرفته استخراج نمائيد.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:


شماي گرافيکي ماژول:  

|برگشت |