شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای شئ گرا تاریخچه 8/11/2012 01:22:36 ب.ظ تا

برنامه نويسي شئ گرا (Object Oriented Programming-OOP) يک شیوه برنامه نویسی است که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن اشیا می باشد. در واقع دراین نوع پارادیام برنامه نویسی برنامه به شیء گرایش پیدا می کند و در ضمن مزیت هایی از جمله "پیچیدگی کم" و "هزینه ی کم" نسبت به سایر پارادیام های برنامه نویسی دارد.
زبان‌های برنامه نویسی شیءگرا، زبان‌هایی هستند که در آن برنامه نویس می‌تواند اشیاء مختلفی را تعریف نماید و از اشیاء تولید شده استفاده نماید. امروزه اکثر زبان هاي دستوري برنامه نویسی از فنون شیءگرایی پشتیبانی می‌کنند. زبانهایی مانند جاوا، ++C، C#، دلفي از جمله زبانهای شیءگرا هستند. حتی بسیاری از زبان هاي روال گونه که ساختار برنامه‌ها در آنها بلوک‌هایی با نام پروسیجر است امروزه از فنون شیءگرایی نیز پشتبانی می‌کنند. زبانهای 
  

|برگشت |