شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای تابلوي تبليغات تاریخچه 11/26/2012 04:12:05 ب.ظ تا

بوسيله ي اين ماژول مي توانيد تبليغاتي را در سايت خود قرار دهيد.

برخي امكانات اين ماژول عبارتند از:

  • امكان تعريف فضاي تبليغاتي براي كل پرتال يا تنها براي يك سايت
  • امكان نمايش تابلوي تبليغات به دو صورت افقي يا عمودي
  • امکان تعيين نوع نمايش تبليغات
  • امكان تعيين طول و عرض براي تابلوي تبليغات
  • امكان تعيين تعداد فضاي تبليغاتي مورد استفاده در سايت

شماي گرافيکي ماژول:
  

|برگشت |