شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای پيام هاي شخصي تاریخچه 12/3/2012 04:04:40 ب.ظ تا

اين ماژول براي ارسال پيام خصوصي ميان کاربران پرتال به كار مي‌رود. علاوه بر آن اين ماژول امکان جستجوي ساير کاربران، دريافت پيام هاي آگاهي دهنده و... را به کاربران مي دهد.

از جمله قابليت هاي اين ماژول عبارتند از :
 • امکان دادن مجوز جهت ارسال پيام هاي خصوصي ميان کاربران.
 • امکان جستجوي ساير کاربران با وارد کردن نام يا قسمتي از نام کاربر.
 • امکان انتخاب از بين دو ويرايشگر متن ساده و ويرايشگر متن قوي.
 • قابليت اضافه کردن شکلک ها.
 • امکان غير فعال کردن شکلک  ها به وسيله ارسال کننده پيام.
 • قابليت نگه داري يک کپي از پيامي که ارسال شده در لينک پيام هاي ارسال شده.
 • امکان تعريف چندين امضا براي هر کاربرو تعريف عنوان براي هر امضا.
 • امكان انتخاب يک امضا از ميان امضاهاي تعريف شده توسط کاربر.
 • قابليت انتخاب هر پيام براي حذف به صورت دسته جمعي و يا تک تک.
 • قابليت تنظيم چگونگي خبر دهي پيام هاي اطلاع دهنده.
 • امکان ارسال ايميل با دريافت هر پيام.
 • امکان دريافت پيام آگاهي دهنده به ازاي خوانده شدن پيام ارسال شده.
 • قابليت تنظيم دريافت يا عدم دريافت يك رسيد با خوانده شدن يك پيام.
 • امکان نمايش شمارنده پيام ها براي نمايش تعداد پيام هاي خوانده شده وخوانده نشده.
 • امكان نمايش تعداد پيام‌هاي ارسال شده‌ي امروز.
 • امكان نمايش تعداد كل پيام‌هاي ارسال شده.
 • امكان ايجاد تغيير در بدنه html در نمايش تعداد پيام‌هاي خوانده شده يا خوانده نشده.
 • قابليت نمايش پنجره‌ي باز شونده،  براي اطلاع به كاربر به‌ازاي پيام‌هاي خوانده نشده و جديد.
 • قابليت تنظيم مدت زمان نمايش پنجره باز شونده.
 • امكان انتخاب رنگ براي پنجره باز شونده.
 • امكان انتخاب نقش‌هاي مورد نظر براي  نمايش  در صفحه ما‍ژول براي انتخاب در هنگام ارسال پيام.

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:
 • صفحه نمايش پيام هاي دريافت شده

 • صفحه تنظيم پيام جديد

 • صفحه نمايش پيام هاي فرستاده شده

 • صفحه تنظيمات دلخواه

 • مديريت ماژوللازم به ذکر است که با نصب اين ماژول دو ماژول ديگر به نام هاي "شمارنده پيام " و "ليست ارسال " نيز نصب خواهند شد.

ماژول شمارنده پيامContent...

ماژول ليست ارسالContent...

  

|برگشت |