شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای آگهي دهندگان سايت تاریخچه 12/9/2012 04:52:25 ب.ظ تا

بوسيله ي اين ماژول ميتوانيد مشخصات افراد آگهي دهنده براي فروش را وارد نماييد.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:
  • امکان جستجو در ميان افراد آگهي دهنده
  • امکان ويرايش مشخصات افراد آگهي دهنده
  • امکان حذف افراد آگهي دهنده
  • امکان تاييد افراد آگهي دهنده توسط مدير سايت قبل از انتشار آگهي ها

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:
  • صفحه اصلي

  • صفحه تنظيم مشخصات آگهي دهندگان


  

|برگشت |