شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای جداول تعريف شده کاربر تاریخچه 12/10/2012 02:26:08 ب.ظ تا

بوسيله‌ي اين ماژول مي‌توانيد يك جدول تعريف كنيد. بعنوان مثال يك سري اطلاعاتي داريم كه نمايش آنها به صورت جدول بسيار مناسبتر است و اين اطلاعات را مي‌خواهيم به صورت جدولي به كاربر نمايش دهيم.

برخي از امکانات اين ماژول عبارتند از:

  • امكان ايجاد جداول مجازي مورد نياز به منظور دسته بندي اطلاعات به فرمت جدولي
  • امكان ايجاد، حذف و ويرايش رديف‌هاي جدول
  • امكان ايجاد، حذف و ويرايش ستون‌هاي هاي جدول
  • امکان تعريف نوع مقدار ورودي هر ستون از جدول
  • امکان تعريف فرمت خروجي جدول
  • امکان تعريف قانون اعتبارسنجي براي هر فيلد
  • امکان تعريف پيغام اعتبارسنجي براي هر فيلد
  • امکان تعريف عبارت راهنمايي کننده براي هر فيلد
  • امکان استفاده از کلاس هاي CSS
  • امکان انتخاب مقدار پيش فرض براي هر فيلد

شماي گرافيکي ماژول:


  

|برگشت |