شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای درخواست تماس تاریخچه 12/19/2012 01:47:47 ب.ظ تا

مشتريان سازمان مي توانند از طريق اين ماژول درخواست كنند كه با آنها تماس گرفته شود. براي اين منظور مشتري اطلاعات تماس خود را در جعبه هاي متني مربوطه وارد مي نمايد و اين اطلاعات براي مسئول مربوطه ايميل مي شود.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:

  • امكان دريافت نام، شماره تماس و آدرس ايميل كاربر درخواست كننده تماس
  • امكان مشخص كردن اطلاعات اجباري و اطلاعات اختياري كاربر
  • امكان دريافت اطلاعات مورد درخواست كاربر از طريق ايميل به مسؤول مربوطه
  • امکان ارسال يک نسخه کپي از درخواست به فرد درخواست کننده
  • امکان ذخيره اطلاعات در بانک اطلاعاتي

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:
  • صفحه ورود اطلاعات جهت درخواست تماس

  • صفحه مشاهده جزئيات تماس


  

|برگشت |