شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

ماژول آگهي دهندگان سايت

هنوز رتبه بندی نشده است
بوسيله ي اين ماژول ميتوانيد مشخصات افراد آگهي دهنده براي فروش را وارد نماييد.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:
  • امکان جستجو در ميان افراد آگهي دهنده
  • امکان ويرايش مشخصات افراد آگهي دهنده
  • امکان حذف افراد آگهي دهنده
  • امکان تاييد افراد آگهي دهنده توسط مدير سايت قبل از انتشار آگهي ها

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:
  • صفحه نمايش ليست و خصوصيات آگهي دهندگان

  • صفحه تنظيم مشخصات آگهي دهندگان

  • صفحه تنظيم مشخصات آگهي
  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  هنوز رتبه بندی نشده   
تعداد رتبه بندی ها: 0
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |