شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

ماژول تابلوي تبليغات

5
بوسيله ي اين ماژول مي توانيد تبليغاتي را در سايت خود قرار دهيد.

برخي امكانات اين ماژول عبارتند از:

  • امكان تعريف فضاي تبليغاتي براي كل پرتال يا تنها براي يك سايت
  • امكان نمايش تابلوي تبليغات به دو صورت افقي يا عمودي
  • امکان تعيين نوع نمايش تبليغات
  • امكان تعيين طول و عرض براي تابلوي تبليغات
  • امكان تعيين تعداد فضاي تبليغاتي مورد استفاده در سايت

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:
  • صفحه نمايش تبليغات
  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  5   
00002
12345
تعداد رتبه بندی ها: 2
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |