شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

شبکه اجتماعي

5
اين ماژول امكانات يك شبكه اجتماعي قوي را به افراد عضو شده در پرتال مي دهد. کاربرد اصلي اين ماژول در مشاغل مختلف و شبکه هاي درون شرکتي مي باشد، به طوريکه براي هر شغل يا هر اداره اي مي توان شبکه اجتماعي مخصوص به همان ارگان را داشته باشيم.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:

 • امکان نمايش صفحه پروفايل مجزا براي هر شخص
 • امکان  ويرايش اطلاعات شخصي
 • امکان تعيين نمايش و يا عدم نمايش اطلاعات شخصي
 • امکان افزودن / ويرايش عکس پروفايل
 • امکان مشاهده ليست دوستان
 • امکان جستجو افراد در پرتال
 • امکان ارسال درخواست دوستي
 • امکان تاييد و يا رد درخواست دوستي ديگران
 • امکان مشاهده پروفايل دوستان و جزييات مربوط به اطلاعات مجاز شخص  (بيوگرافي، دستاوردها و..)
 • امکان تعريف آلبوم جديد و گذاشتن عکس در آن به ترتيب دلخواه
 • امکان مشاهده آلبوم ها و عکس هاي موجود در پروفايل ها
 • امکان گذاشتن نظر بر روي عکس هاي آلبوم
 • امکان ويرايش ، حذف و يا افزودن عکس جديد به آلبوم
 • امکان مرتب کردن ترتيب نمايش عکس ها در آلبوم ها
 • امکان نوشتن بر روي ديوار
 • امکان حذف  پيام هاي گذاشته شده بر روي ديوار خود و يا پيغام هاي خود بر روي ديوار ديگران
 • امکان گذاشتن نظر بر روي مطالب نوشته شده بر روي ديوار
 • امکان مشاهده جريان فعاليت ها براي هر شخص در صفحه خود
 • امکان نظردهي بر روي جريان فعاليت ها
 • امکان مشاهده ليست دوستان  و ليست گروه هاي عضو براي هر شخص
 • امکان نمايش تعداد پيغام هاي خوانده نشده و يا درخواست هاي دوستي رسيده در صفحه پروفايل
 • امکان تعريف گروه جديد به صورت خصوصي و يا عمومي
 • امکان نمايش جزييات گروه عمومي براي همه و گروه خصوصي براي اعضا مانند اعضا و عکس ها
 • امکان نوشتن بر روي ديوار گروه براي اعضا و نظردهي بر روي آن
 • امکان گذاشتن اعلاميه براي اعضا
 • امکان تاييد درخواست عضويت و يا رد آن توسط مدير گروه
 • امکان ويرايش و يا حذف  گروه ساخته شده
 • ارسال دعوت براي عضويت در گروه براي ديگران
 • امکان دادن مجوز به افراد مشخص براي افزودن عضو جديد به گروه بدون نياز به تاييد
 • امکان جستجوي گروه هاي موجود
 • امکان ارسال درخواست عضويت و يا ترک گروه
 • امکان به اشتراک گذاري عکس در گروه ها ، نوشتن مطلب و دادن نظر بر روي گروه خاص
 • امکان تعيين عکس گروه از طريق آپلود کردن عکس جديد و يا انتخاب از ميان عکس هاي موجود درگروه
 • امکان بريدن تنها قسمتي از عکس براي عکس گروه
 • امکان به اشتراک گذاري عکس در گروه از طريق ايميل
 • امکان ويرايش ، حذف و يا افزودن عکس جديد به گروه و پوشه ها
 • امکان مرتب کردن ترتيب نمايش عکس ها در پوشه هاي گروه
 • امکان انتقال عکس از يک پوشه به پوشه ديگر در گروه
 • امکان تعريف پوشه براي قراردادن عکس ها در گروه ها
 • ارسال خبر درخواست هاي عضويت از طريق بخش ماژول ها و همچنين ايميل به مدير گروه
 • ارسال خبر رد و يا قبول درخواست عضويت به شخص درخواست دهنده از طريق پيغام و ايميل
 • امکان تخصيص صندوق پيغام ها براي هر شخص
 • امکان ارسال پيغام به اعضاي پرتال از طريق پروفايل شخص مورد نظر و يا به صورت ساخت پيغام جديد
 • امکان حذف، نشانه گذاري به عنوان خوانده شده و يا خوانده نشده براي پيغام هاي مورد نظر
 • امکان مشاهده ليست  پيغام هاي ارسال شده و دريافت شده
 • امکان مشاهده جزييات مربوط به هر پيغام و ارسال جواب در همان صفحه
 • امکان افزودن فايل به پيغام ها
 • امکان ارسال يک نسخه از پپيغام ارسال شده براي خود فرستنده
 • امکان چت گروهي
 • امکان تعريف قالب جديد مورد نظر و يا تغيير قالب براي هر بخش
 • امکان استفاده از صفحه بندي و تعيين تعداد موارد نمايشي مورد نظر در هر صفحه براي ليست ها
 • امکان تعيين سايز براي عکس ها و امکان تغيير اندازه عکس به اندازه مورد نظر

شماي گرافيکي ماژول:
  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  5   
00001
12345
تعداد رتبه بندی ها: 1
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |