شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

مديريت واژگان

5
بوسيله ي اين ماژول مي توانيد به مديريت واژگان (تگ ها) تعريف شده در سايت بپردازيد.

برخي از امكانات اين ماژول عبارتند از:
  • امکان تعريف تگ جديد به همراه توضيحات مربوط به آن
  • امکان تعيين تگ به عنوان تگ سلسله مراتبي و يا ساده
  • امکان تعيين محدوده عملکرد تگ (Application يا پرتال)
  • امکان تعريف تگ ها به صورت سلسله مراتبي

شماي گرافيکي ماژول:  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  5   
00001
12345
تعداد رتبه بندی ها: 1
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |