شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

ماژول پيام هاي شخصي

5
اين ماژول براي ارسال پيام خصوصي ميان کاربران پرتال به كار مي‌رود. علاوه بر آن اين ماژول امکان جستجوي ساير کاربران، دريافت پيام هاي آگاهي دهنده و... را به کاربران مي دهد.

از جمله قابليت هاي اين ماژول عبارتند از :
 • امکان دادن مجوز جهت ارسال پيام هاي خصوصي ميان کاربران.
 • امکان جستجوي ساير کاربران با وارد کردن نام يا قسمتي از نام کاربر.
 • امکان انتخاب از بين دو ويرايشگر متن ساده و ويرايشگر متن قوي.
 • قابليت اضافه کردن شکلک ها.
 • امکان غير فعال کردن شکلک  ها به وسيله ارسال کننده پيام.
 • قابليت نگه داري يک کپي از پيامي که ارسال شده در لينک پيام هاي ارسال شده.
 • امکان تعريف چندين امضا براي هر کاربرو تعريف عنوان براي هر امضا.
 • امكان انتخاب يک امضا از ميان امضاهاي تعريف شده توسط کاربر.
 • قابليت انتخاب هر پيام براي حذف به صورت دسته جمعي و يا تک تک.
 • قابليت تنظيم چگونگي خبر دهي پيام هاي اطلاع دهنده.
 • امکان ارسال ايميل با دريافت هر پيام.
 • امکان دريافت پيام آگاهي دهنده به ازاي خوانده شدن پيام ارسال شده.
 • قابليت تنظيم دريافت يا عدم دريافت يك رسيد با خوانده شدن يك پيام.
 • امکان نمايش شمارنده پيام ها براي نمايش تعداد پيام هاي خوانده شده وخوانده نشده.
 • امكان نمايش تعداد پيام‌هاي ارسال شده‌ي امروز.
 • امكان نمايش تعداد كل پيام‌هاي ارسال شده.
 • امكان ايجاد تغيير در بدنه HTML در نمايش تعداد پيام‌هاي خوانده شده يا خوانده نشده.
 • قابليت نمايش پنجره‌ي باز شونده،  براي اطلاع به كاربر به‌ازاي پيام‌هاي خوانده نشده و جديد.
 • قابليت تنظيم مدت زمان نمايش پنجره باز شونده.
 • امكان انتخاب رنگ براي پنجره باز شونده.
 • امكان انتخاب نقش‌هاي مورد نظر براي  نمايش  در صفحه ما‍ژول براي انتخاب در هنگام ارسال پيام.

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:
 • صفحه نمايش پيام هاي دريافت شده

 • صفحه تنظيم پيام جديد

 • صفحه نمايش پيام هاي فرستاده شده

 • صفحه تنظيمات دلخواه
لازم به ذکر است که با نصب اين ماژول دو ماژول ديگر به نام هاي "شمارنده پيام " و "ليست ارسال " نيز نصب خواهند شد.

ماژول شمارنده پيامبه وسيله اين ماژول مي توان به طور مستقيم از تعداد پيام هاي دريافت شده و يا خوانده شده باخبر شد.

از جمله قابليت هاي اين ماژول عبارتند از:
 • امکان دسترسي مستقيم به پيام هاي خوانده نشده
 • امکان دسترسي مستقيم به پيام هاي خوانده شده
 • امکان انتخاب يکي از ماژول پيام شخصي استفاده شده در پرتال جهت نمايش تعداد پيام هاي خوانده شده و خوانده نشده آن ماژول
 • امکان تعريف قالب Header براي ماژول با استفاده از کدنويسي HTML
 • امکان تعريف قالب بدنه ماژول با استفاده از کدنويسي HTML
 • امکان تعريف قالب Footer براي ماژول با استفاده از کدنويسي HTML
 • امکان انتخاب نمايش پيغام وجود پيام خوانده نشده به وسيله باز شدن پنجره کوچک (Popup) در هنگام ورود به سايت و يا در هنگام دريافت پيام جديد
 • امکان تعريف مدت زمان نمايش پيغام وجود پيام خوانده نشده
 • امکان تعيين رنگ پنجره (Popup) نمايش پيغام وجود پيام خوانده نشده

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:
 • صفحه نمايش تعداد پيام ها (خوانده شده يا نشده)ماژول ليست ارسالبه وسيله اين ماژول ليستي از اعضايي را كه مي‌خواهيم با انتخاب نقشي كه در آن قرار دارند انتخاب مي‌كنيم و به صورت مجزا بدون نياز مستقيم  به ماژول پيام‌هاي خصوصي مي‌توان كاربر را انتخاب كرد و براي او پيام فرستاد.

از جمله قابليت هاي اين ماژول عبارتند از:
 • امکان انتخاب يکي از ماژول پيام شخصي استفاده شده در پرتال
 • امکان نمايش ليست افراد بر اساس نام افراد و يا نام کاربري آنها
 • امکان انتخاب گروه يا گروه هايي از کاربراني که مي خواهيد براي آنها پيام ارسال نماييد.

شماهاي گرافيکي مختلف ماژول:

 • صفحه نمايش ليست کاربران گروه هاي مختلف

 • صفحه مديريت نمايش ليست افراد
  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  5   
00002
12345
تعداد رتبه بندی ها: 2
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |