شما اینجا هستید >   خدمات > خدمات مبتني بر مباحث روز
خدمات مبتني بر مباحث روز
با توجه به فعاليت شرکت صفر و يک در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران و همکاري نزديک با اساتيد دانشگاه تهران، اين شرکت قابليت ارائه خدمات مبتني بر مباحث روز فناوري اطلاعات را دارد. از خدمات قابل ارائه توسط اين شرکت در حوزه مذکور مي توان به موارد زير اشاره نمود:
  • ارائه كنفرانس‌هاي كارا در زمينه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات در سطوح مديريتي

  • ارائه مشاوره تخصصي جهت استفاده از قابليت‌هاي فناوري اطلاعات در سازمان

  • اجراي پروژه‌هاي مهندسي مجدد فرايند‌هاي سازمان مبتني بر فناوري اطلاعات eBPR

  • مشاوره و همكاري در زمينه تدوين استراتژي‌هاي سازماني مبتني بر فناوري اطلاعات

  • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)