شما اینجا هستید >   درباره ما > هيات مديره صفر و يک
 • دکتر فريد امير غياثوند
 • مدير عامل
 • پست الکترونيک: CEO@0and1.com
   

 • دکتر پدرام قدس نيا
 • رئيس هيات مديره
 • پست الکترونيک:   ghodsnia@0and1.com
   

 • بنيامين خداوردي
 • نايب رئيس هيات مديره
 • پست الکترنيک: khodaverdi@0and1.com
   

 • دکتر پويا توکلي
 • عضو هيات مديره
 • پست الکترونيک:   tavakoly@0and1.com
   

 • دکتر یعقوب فرجامی
 • عضو هيات مديره
 • پست الکترونيک:   farjami@0and1.com