شما اینجا هستید >   خدمات > مشاوره و نظارت
خدمات مشاوره و نظارت
شرکت فناوري اطلاعات صفر و يک آمادگي دارد تا با بهره‌گيري از توانمندي شايسته ترين متخصصان IT كشور خدمات زير را در زمينه مشاوره و نظارت در حوزه فناوري اطلاعات ارائه نمايد:
  • مشاوره در زمينه امكان‌سنجي، تعريف، تحليل و اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

  • ارائه مشاوره در زمینه تدوين طرح فراخوان در قالب RFP 

  • ارائه مشاوره در زمینه تدوين ايجاد معماري اطلاعات و ارتباطات سازمان

  • ارائه مشاوره در زمینه تدوين طرح جامع فن‌آوري اطلاعات سازمان‌ها ICT Master Plan

  • ارائه مشاوره در زمینه تولید سیستم های اطلاعاتی و کاربردی

  • ارائه سمينارهاي تخصصي در سطوح مديريتي با نگرش كلان

  • طراحي و تدوين  Proposal, Business Plan 

  • نظارت بر اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات 

  • ارائه مشاوره تخصصي جهت يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي جزيره‌اي 

  • تحليل و طراحي سيستم