شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

مدلسازی نیازمندیها

5
به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که منجر به درک خواسته های ذینفعان یک نرم افزار و ارائه راه حلی جامع و مستند (شامل بخشهای نرم افزاري) برای پاسخگویی به این نیازها می شود. در شرکت صفر و یک مدلسازی نیازمندیها به روش زیر انجام می شود:

 1. تحلیل نيازهاي ذینفعان  
 2. تحلیل ويژگیها و امکانات نرم افزار 
 3. تحلیل نیازمندیهای نرم افزاری (که به صورت ریز به ریز و مورد به مورد ذکر می شوند)
 4. تحلیلمورد کاربردهاي نرم افزاری از نیازمندیهای نرم افزاری که در مرحله قبل مشخص شده اند و ماهیت عملیاتی دارند. ( در پاسخ به نیاز برآمده از یکی از فعاليت هايي هستند که یک مجری حرفه یا یک کنشگر حرفه در راستای اجرای صحیح یکی از موارد کاربرد حرفه انجام می دهد) 
 5. تحلیلنیازمندیهای تکمیلی بر اساس نیازمندیهایی که به صورت سراسری و عمومی باید در نرم افزار وجود داشته باشند.

هر یک از موارد فوق با استفاده از استانداردهای اجرایی شرکت صفر و يک اجرا می شوند. این استانداردها بر مبنای متدولوژی RUP، روشها و مقالات علمی و تجربیات موفق علمی بین المللی و تجربیات داخلی شرکت صفر و يک بر مبنای مقتضیات کشور ایران طراحی و تصویب شده اند. این استانداردها به صورت مرتب مورد بازنگری قرار می گیرند و برای هر پروژه نیز بسته به مقتضیات پروژه اختصاصی سازی می شوند. بخشی از استانداردهای صفر و يک مربوط به هر بخش در صفحه مربوط به همان بخش تشریح شده است. با کلیک بر روی کلمات لینک شده می توانید آنها را مطالعه فرمایید.روش انجام طرح هاي نرم افزاري در شرکت فناوري اطلاعات صفر و يک:

در شیوه اجرایی که جهت انجام مراحل مختلف طرح پروژه تعریف شده مورد نظر می باشد  دو فاز کلان مدل سازی کسب و کار و مدل سازی نیازمندی ها مد نظر می باشد.
در مرحله مدل سازی نیازمندیها جهت گیری شناخت کسب شده در سطح کسب و کار را به سمت نرم افزار سوق می دهیم که خروجی های آن جهت پیاده سازی نرم افزار مکانیزاسیون مورد نیاز می باشد. از جمله این خروجی ها می توان به مستند میانای کاربر (پروتوتایپ نرم افزاری بر روی کاغذ قبل از پیاده سازی) با لحاظ کردن اصول طراحی کاربرپسند و یا مدل موارد کاربرد نرم افزاری اشاره کرد.اهداف و نتايج مورد انتظار از انجام فاز مدل سازي نيازمندي ها

مدل سازی نیازمندیها به منظور پوشش دادن نیازمندی های کسب و کار در سطح نرم افزاری و معرفی و تشریح موارد کاربرد نرم افزاری را در بر می گیرد که در این فاز خروجی ها به شرح زیر نیز تهیه می شوند. لازم به ذکر است خروجی 
های این مرحله ورودی­های پروژه ی پیاده سازی نرم افزار است (که به صورت جداگانه می تواند تعریف شود) که از آنجا که کاملاً منطبق با فرآیندهای اجرایی کسب و کار کارفرما می باشد امر مکانیزاسیون را نیز تسهیل می نماید.
 • مستند مشخصات نیازمندی های نرم افزاری (جهت پوشش دادن نیازمندی های کسب و کار در سطح نرم افزاری)
 • مدل موارد کاربرد نرم افزاری
 • مستندات مشخصات موارد كاربرد نرم‌افزاري
 • مشخصات موجودیت ها (استانداردسازی ااقلام اطلاعاتی فرم ها)
 • نمودار فعالیت موارد کاربرد نرم افزاری
 • مستند مشخصات نیازمندی های تکمیلی
 • مستندات واسط كاربري نرم‌افزار
 • مستند واژه نامه نرم افزار

  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  5   
00002
12345
تعداد رتبه بندی ها: 2
  پیام ها
اضافه کردن پیام
Posted At 10-06-2022 19:25:12 |  مشاهده تاریخچه موضوع  |